Call Center 
0249-535.330
(best view: all exept IE) 
Autentificare Vreau cont!

Login

Username *
Password *
Retine-ma

Imi fac cont

Campurile completate cu asterisc (*) sunt obligatorii.
Nume *
Username *
Password *
Verifica password *
Email *
Verifica email *

Basamid Granule

basamid-m

RO

Sterilizant de sol, Insecticid, Nematocid, Fungicid, Erbicid

FORMULARE

Produsul conţine 98% dazomet şi se prezintă sub forma de microgranule albe cu miros slab de peşte. Produsul nu este corosiv.

MOD DE ACŢIUNE

Produsul Basamid granule este un sterilizant al solului ce se aplică la suprafaţa solului şi se încorporează în sol. În condiţii de umiditate produsul se descompune în gaz sterilizant cu efect nematocid, insecticid, erbicid şi fungicid. Pentru o acţiune erbicidă se recomandă acoperirea cu folie a solului tratat sau compactarea şi inundarea solului pentru a reţine gazul sterilizant o perioadă cât mai lungă în sol. După disiparea gazului se poate semăna sau planta, produsul nu lasă reziduri toxice în sol, produşii de descompunere sunt nutrienţi pentru plante.

SPECTRU DE ACŢIUNE A PRODUSULUI

Legume seră

Agentul dăunător                                            Doza

Phytophtora parasitica - mana de sol a tomatelor  3-5 Kg/100 mp
Pythium de baryanum - căderea răsadurilor          3-5 Kg/100 mp
Bremia lactucae - mana salatei                           3-5 Kg/100 mp
Didymella licopersici - putregaiul bazei tulpinii        3-5 Kg/100 mp
Fusarium spp – fusarioza                                   3-5 Kg/100 mp
Phoma spp – putregai                                      3-5 Kg/100 mp
Alternaria alternata – alternarioza                       3-5 Kg/100 mp
Verticillium dahliae - uscarea vasculară                 3-5 Kg/100 mp
Rhizoctonia solani - rizoctonioza legume, tutun     3-5 Kg/100 mp
Meloydogine sp. - nematod al plantelor de seră    3-5 Kg/100 mp
Heterodera sp. - nematod al plantelor de seră     3-5 Kg/100 mp
Dithylenchus sp. - nematod al plantelor de seră   3-5 Kg/100 mp

Tutun şi răsadniţe

Agentul dăunător                             Doza

Peronospora tabacina - mana tutunului    35 g/m sau 35 g/m
Pythium spp. - căderea plăntuţelor         35 g/m sau 35 g/m
Fusarium spp. – fuzarioza                       35 g/m sau 35 g/m

Basamid granule se aplică la temperaturi mai mari de 6 grade Celsius şi când solul este umed. Se recomandă să se păstreze umiditatea solului înainte, în timpul şi după aplicarea produsului la aproximativ 60% din capacitatea de câmp.

TIMP DE PAUZĂ

Între ultimul tratament şi semănat sau plantat se asigură un timp de pauză de 10-30 zile în funcţie de o temperatura solului, cu cât este mai scăzută (minim 6 C) cu atât timpul de aşteptare este mai lung (peste 30 de zile). Se face testul Creson pentru verificarea ventilării corespunzătoare a solului. Testul Creson se face cu seminţe de salată puse la germinat în mostre de sol tratat dacă acestea nu germinează solul mai trebuie lăsat să se aereze şi se intervine cu lucrări de sol pentru aerare, dar nu mai adânci decât a fost încorporat produsul.

ROTAŢIA CULTURILOR

Rotaţia culturilor nu este afectată, după aplicarea produsului până la semănatul unei culturi poate trece minim 10 zile şi maxim 35 de zile în funcţie de temperatura solului şi lucrările efectuate.

MOMENTUL APLICĂRII

Produsul Basamid granule se aplică înainte de înfiinţarea culturii pe substratul de cultură sau prin încorporare în substratul de cultură pentru răsadniţe şi se aplică cu 10 până la 35 de zile înainte de semănat sau plantat în funcţie de temperatura solului.

TEHNICA DE APLICARE

Produsul Basamid granule poate fi aplicat cu orice echipament terestru pentru aplicat granule pe întreaga suprafaţă şi care poate fi reglat pentru doze de 300-600 kg/ha sau se poate aplica manual cu echipament de protecţie adecvat (mănuşi de cauciuc).

EN

Sterilizing soil, insecticide, Nematocid, Fungicide, Herbicide

FORMS

The product contains 98% dazomet and the form of prilled white fish odor. The product is not corrosive.

Basamid product is a sterilizing soil granules to be applied to the soil surface and incorporated into the soil. In the wet product decomposes greenhouse gas sterilizing nematocid, insecticide, herbicide and fungicide. For herbicidal action is recommended to cover with foil or treated soil compaction and soil flooding sterilizing gas to retain as long a period in the soil. After dispersing gas can sow or plant product leaves no toxic residues in soil decomposition are nutrients for plants.

SPECTRUM OF ACTION OF THE PRODUCT

Greenhouse vegetables

Damaging agent                                             Dose

Phytophthora parasitica - hand ground tomatoes 3-5 kg/100 m

Pythium of baryanum - fall planting                     3-5 kg/100 m
Bremen lactucae - hand lettuce                         3-5 kg/100 m
Didymella licopersici - stem base rot                    3-5 kg/100 m
Fusarium spp - fusariosis                                    3.5 kg/100 m
Phoma spp - rot                                              3-5 kg/100 m
Alternaria alternata - alternarioza                        3.5 kg/100 m
Verticillium dahliae - vascular drying                     3-5 kg/100 m
Rhizoctonia solani - rizoctonioza vegetables, tobacco 3.5 kg/100 m
Meloydogine sp. - Nematode plant emissions of    3.5 kg/100 m
Heterodera sp. - Nematode plant emissions of      3.5 kg/100 m
Dithylenchus sp. - Nematode plant emissions of    3.5 kg/100 m

Tobacco and seedbeds

Damaging agent                                   Dose

Peronospora tabacina - hand tobacco      35 g / m or 35 g / m
Pythium spp - fall seedlings                    35 g / m or 35 g / m
Fusarium spp - Fusarium                        35 g / m or 35 g / m

Basamid granules are applied at temperatures above 6 degrees Celsius and when the soil is moist. It is recommended to maintain soil moisture before, during and after applying the product to about 60% of field capacity.

BREAK TIME

Between last treatment and sown or planted to provide a break for 10-30 days depending on soil temperature, the lower the (minimum 6 C) with the waiting time is longer (30 days). Cress test is to verify proper ventilation of the soil. Cress test is made with lettuce seeds germinated in soil samples treated if they do not germinate more soil must be allowed to interfere with work aereze and soil for aeration, but no deeper than the product was built.

Crop rotation

Crop rotation is not affected, after applying the product to a sowing of crops can go at least 10 days and 35 days depending on soil temperature and work done.

When applied

Basamid granular product is applied before the establishment of culture on the culture substrate or by incorporation in the culture substrate for seedbeds and apply 10 to 35 days before sowing or planting depending on soil temperature.

Application techniques

Basamid product granules can be applied to any terrestrial equipment for granules applied over the entire surface and can be adjusted doses of 300-600 kg / ha can be applied manually or with the appropriate protective equipment (rubber gloves).

Quality
top